شوراهای پژوهشی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی

شوراهای پژوهشی، نهادهای تصمیم گیرنده در مورد سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهشی دانشگاه هستند. این شوراها، دارای یک ساختار سلسله مراتبی‌اند که در رأس آن‌ها "شورای پژوهشی دانشگاه" قرار دارد؛ و دیگر شوراها، مانند: شوراهای پژوهشی دانشکده‌ها، و ... به نوعی، زیر مجموعه آن می‌باشند.

Skip Navigation Links.
Collapse شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدانشورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان
Collapse پژوهشکده دانشگاهپژوهشکده دانشگاه
Collapse شورای پژوهشکده سلامت روان و اعتیادشورای پژوهشکده سلامت روان و اعتیاد
مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد
مرکز تحقیقات اختلالات طیف اتیسم
مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی
مرکز تحقیقات سلامت تغذیه
مرکز تحقیقات فیزیولوژی اعصاب
Collapse شورای پژوهشکده سیناشورای پژوهشکده سینا
مرکز تحقیقات ایمپلنت های دندانی
مرکز تحقیقات بیماری های مزمن
مرکز تحقیقات دندانپزشکی
مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی
مرکز تحقیقات مراقبت های مادر و کودک
مرکز توسعه پژوهش های بین رشته ای معارف اسلامی و علوم سلامت
Collapse شورای پژوهشکده علوم و فناوری بهداشتشورای پژوهشکده علوم و فناوری بهداشت
مرکز تحقیقات بهداشت و ایمنی شغلی
مرکز تحقیقات علوم بهداشتی
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
مرکز تحقیقات مدل سازی بیماری های غیر واگیر
شورای پژوهشی مرکز آموزشی درمانی بیمارستان بعثت
شورای پژوهشی مرکز آموزشی درمانی فرشچیان
Collapse شورای HSR دانشگاه علوم پزشکیشورای HSR دانشگاه علوم پزشکی
کمیته HSR مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه
کمیته HSR معاونت آموزشی
کمیته HSR معاونت بهداشتی
کمیته HSR معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
کمیته HSR معاونت درمان
کمیته HSR معاونت غذا و دارو
کمیته HSRمعاونت دانشجویی و فرهنگی
Collapse شورای پژوهشکده علوم بالینی ابن سیناشورای پژوهشکده علوم بالینی ابن سینا
مرکز تحقیقات آندومتر و آندومتریوز
مرکز تحقیقات اختلالات شنوایی
مرکز تحقیقات ارولوژی و نفرولوژی
مرکز تحقیقات بروسلوز
مرکز تحقیقات پسوریازیس
Collapse شورای پژوهشی دانشکده بهداشتشورای پژوهشی دانشکده بهداشت
شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت
شورای گروه آمارزیستی
شورای گروه اپیدمیولوژی
شورای گروه ارگونومی
شورای گروه بهداشت حرفه ای
شورای گروه بهداشت عمومی و آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
شورای گروه بهداشت محیط
شورای گروه مدیریت ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE)
شورای گروه مدیریت و اقتصاد بهداشت
Collapse شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و ماماییشورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی
Collapse شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری وماماییشورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری ومامایی
شورای کارگروه دکتری پرستاری
شورای گروه بهداشت مادر و کودک
شورای گروه پرستاری داخلی جراحی
شورای گروه پرستاری سلامت جامعه
شورای گروه پرستاری کودکان
شورای گروه فوریت های پزشکی
شورای گروه مامایی و بهداشت باروری
شورای گروه مدیریت و روان پرستاری
Collapse شورای پژوهشی دانشکده پزشکیشورای پژوهشی دانشکده پزشکی
Collapse شورای تحصیلات تکمیلی ( علوم بالینی ) دانشکده پزشکیشورای تحصیلات تکمیلی ( علوم بالینی ) دانشکده پزشکی
شورای گروه رادیوتراپی و آنکولوژی
Collapse شورای تحصیلات تکمیلی ( علوم پایه ) دانشکده پزشکیشورای تحصیلات تکمیلی ( علوم پایه ) دانشکده پزشکی
شورای گروه آموزشی علوم اعصاب
شورای گروه آموزشی پزشکی قانونی و اخلاق حرفه ای
شورای گروه آموزشی عفونی
شورای گروه آموزشی عمومی
شورای گروه آموزشی قلب
شورای گروه اخلاق در آموزش علوم پزشکی
شورای گروه ارتوپدی
شورای گروه ارولوژی
شورای گروه اطفال
شورای گروه انگل شناسی و قارچ شناسی
شورای گروه ایمونولوژی
شورای گروه بیهوشی
شورای گروه بیوشیمی
شورای گروه پاتولوژی
شورای گروه پزشکی اجتماعی
شورای گروه پزشکی مولکولی
شورای گروه پوست
شورای گروه تغذیه
شورای گروه جراحی
شورای گروه جراحی مغز و اعصاب
شورای گروه چشم
شورای گروه حشره شناسی پزشکی
شورای گروه داخلی
شورای گروه رادیولوژی( پزشکی)
شورای گروه روانپزشکی
شورای گروه زنان و زایمان
شورای گروه طب اورژانس
شورای گروه طب فیزیکی و توانبخشی
شورای گروه علوم تشریح و بافت شناسی
شورای گروه فیزیک پزشکی
شورای گروه فیزیولوژی
شورای گروه گوش و حلق و بینی
شورای گروه معارف اسلامی
شورای گروه میکروبیولو‍ژی
شورای گروه نورولوژی
شورای گروه ویروس شناسی
کمیته پایان نامه های پزشکی عمومی
گروه آموزشی طب سنتی
گروه پژوهشی ایمونولوژی مولکولی
Collapse شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکیشورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی
شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پیراپزشکی
شورای گروه اتاق عمل
شورای گروه رادیولوژی ( پیراپزشکی)
شورای گروه علوم آزمایشگاهی
شورای گروه فناوری اطلاعات سلامت
شورای گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
شورای گروه هوشبری
گروه پژوهشی دانشکده ملایر
گروه پژوهشی دانشکده نهاوند
Collapse شورای پژوهشی دانشکده توانبخشیشورای پژوهشی دانشکده توانبخشی
شورای پژوهشی گروه ارتوز و پروتز
شورای پژوهشی گروه اعضا مصنوعی
شورای گروه شنوایی شناسی
شورای گروه کاردرمانی
شورای گروه گفتار درمانی
فیزیوتراپی
شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی و پایان نامه
Collapse شورای پژوهشی و کمیته پایان نامه های دانشکده داروسازیشورای پژوهشی و کمیته پایان نامه های دانشکده داروسازی
شورای گروه بالینی داروسازی
شورای گروه بیوتکنولوژی دارویی
شورای گروه بیوتکنولوژی دارویی
شورای گروه شیمی دارویی
شورای گروه فارماسیوتیکس
شورای گروه فارماکوگنوزی
شورای گروه فارماکولوژی و سم شناسی
شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده داروسازی
شورای تحصیلات تکمیلی شعبه بین الملل ( پردیس خودگردان)
شورای تحصیلات تکمیلی معاونت تحقیقات و فناوری
Collapse شورای فناوری دانشگاهشورای فناوری دانشگاه
کمیته ارتباط با صنعت و جامعه
شورای گروه اعضای هیئت علمی پژوهشی
Collapse کمیته اخلاق در پژوهشکمیته اخلاق در پژوهش
زیر کمیته اخلاق در پژوهش (صدور کد اخلاق)
Collapse کمیته اخلاق در پژوهش ( حیوانات آزمایشگاهی)کمیته اخلاق در پژوهش ( حیوانات آزمایشگاهی)
زیر کمیته اخلاق در پژوهش حیوانات آزمایشگاهی(صدور کد اخلاق)
کمیته پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه ( EDC)
کمیته پژوهشی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی معاونت تحقیقات و فناوری
کمیته تجهیزات غیر مصرفی
مدیر کل آموزش دانشگاه
مرکز پژوهش دانشجویان
هسته پژوهشی علوم پیراپزشکی
واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان بعثت
واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید بهشتی
واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فاطمیه
واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان قلب و عروق فرشچیان
واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی - درمانی فرشچیان