شورای HSR دانشگاه علوم پزشکی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای HSR دانشگاه علوم پزشکی

 نام عضوسمت در شورا
1 هما سهرابی کارشناس مسئول
2 نگار عقیقی عضو کمیته HSR دانشگاه(نماینده معاونت درمان)
3 امیر صادقی عضو کمیته HSR دانشگاه (نماینده معاونت آموزشی)
4 شایسته تقوی سبزه واری عضو کمیته HSR دانشگاه(نماینده معاونت توسعه)
5 فرید عزیزی جلیلیان عضو کمیته HSR دانشگاه
6 محمد کاظم زاده عضو کمیته HSR دانشگاه(نماینده معاونت غذا و دارو)
7 فرهاد فراهانی معاون آموزشی
8 زهرا اسکندری (نماینده معاونت بهداشتی) عضو کمیته HSR دانشگاه(نماینده معاونت بهداشتی)
9 ایرج صدیقی معاون آموزشی و پژوهشی مرکز بعثت
10 علیرضا زمانی سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی
11 ایرج خدادادی کهلان معاون غذا و دارو
12 ابراهیم جلیلی معاون دانشجویی و فرهنگی
13 محمدرضا عبادیان معاون درمان
14 رشید حیدری مقدم معاون توسعه مدیریت و منابع
15 جلال الدین امیری معاون بهداشتی
16 سعید بشیریان معاون تحقیقات و فناوری
17 آرزو فرهادی عضو کمیته HSR دانشگاه