شورای HSR دانشگاه علوم پزشکی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای HSR دانشگاه علوم پزشکی

 نام عضوسمت در شورا
1 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) کارشناس شورا
2 بهروز رحیمی معاون توسعه و منابع
3 هما سهرابی کارشناس مسئول
4 نگار عقیقی عضو کمیته HSR دانشگاه(نماینده معاونت درمان)
5 امیر صادقی عضو کمیته HSR دانشگاه (نماینده معاونت آموزشی)
6 شایسته تقوی سبزه واری عضو کمیته HSR دانشگاه(نماینده معاونت توسعه)
7 فرید عزیزی جلیلیان عضو کمیته HSR دانشگاه
8 محمد کاظم زاده عضو کمیته HSR دانشگاه(نماینده معاونت غذا و دارو)
9 فرهاد فراهانی معاون آموزشی
10 زهرا اسکندری (نماینده معاونت بهداشتی) عضو کمیته HSR دانشگاه(نماینده معاونت بهداشتی)
11 ایرج صدیقی معاون آموزشی و پژوهشی مرکز بعثت
12 اکرم رنجبر(تسویه حساب) سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی
13 ایرج خدادادی کهلان معاون غذا و دارو
14 سیماالسادات لاری معاون دانشجویی و فرهنگی
15 محمدرضا عبادیان معاون درمان
16 جلال الدین امیری معاون بهداشتی
17 سعید بشیریان معاون تحقیقات و فناوری
18 آرزو فرهادی عضو کمیته HSR دانشگاه