شورای HSR دانشگاه علوم پزشکی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای HSR دانشگاه علوم پزشکی

 نام عضوسمت در شورا
1 وجیهه رمضانی درح عضو شورا
2 علی پورمحمدی عضو شورا
3 الهه طالبی قانع عضو شورا
4 محمد میرزائی عضو شورا
5 سامره قلیچ خانی عضو شورا(نماینده معاونت درمان)
6 انسیه جنابی عضو شورا
7 سلمان خزایی دبیر کمیته سیاستگذاری پژوهش در نظام سلامت
8 فریبرز نیاستی معاون توسعه و منابع
9 شایسته تقوی سبزه واری عضو کمیته HSR دانشگاه(نماینده معاونت توسعه)
10 محمد کاظم زاده عضو کمیته HSR دانشگاه(نماینده معاونت غذا و دارو)
11 فرهاد فراهانی معاون آموزشی
12 ایرج صدیقی معاون آموزشی و پژوهشی مرکز بعثت
13 مرتضی شمسی زاده سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی
14 ایرج خدادادی کهلان معاون غذا و دارو
15 سیماالسادات لاری معاون دانشجویی و فرهنگی
16 ابراهیم جلیلی معاون درمان
17 رشید حیدری مقدم معاون بهداشتی
18 سعید بشیریان ریاست کمیته سیاست گذاری پژوهش در نظام سلامت