شورای HSR دانشگاه علوم پزشکی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای HSR دانشگاه علوم پزشکی

 نام عضوسمت در شورا
1 آرزو فرهادی عضو شورا
2 آزیتا نیکروش نماینده معاونت اجتماعی
3 جانشین مدیر سامانه (خانم سمیرا کرمی) عضو مرکز
4 سلمان خزایی دبیر کمیته سیاستگذاری پژوهش در نظام سلامت
5 بهروز رحیمی معاون توسعه و منابع
6 هما سهرابی کارشناس مسئول
7 نگار عقیقی عضو کمیته HSR دانشگاه(نماینده معاونت درمان)
8 شایسته تقوی سبزه واری عضو کمیته HSR دانشگاه(نماینده معاونت توسعه)
9 محمد کاظم زاده عضو کمیته HSR دانشگاه(نماینده معاونت غذا و دارو)
10 فرهاد فراهانی معاون آموزشی
11 زهرا اسکندری (نماینده معاونت بهداشتی) عضو کمیته HSR دانشگاه(نماینده معاونت بهداشتی)
12 ایرج صدیقی معاون آموزشی و پژوهشی مرکز بعثت
13 مرتضی شمسی زاده سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی
14 ایرج خدادادی کهلان معاون غذا و دارو
15 سیماالسادات لاری معاون دانشجویی و فرهنگی
16 محمدرضا عبادیان معاون درمان
17 جلال الدین امیری معاون بهداشتی
18 سعید بشیریان ریاست کمیته سیاست گذاری پژوهش در نظام سلامت