شورای HSR دانشگاه علوم پزشکی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای HSR دانشگاه علوم پزشکی

 نام عضوسمت در شورا
1 بهروز رحیمی معاون توسعه و منابع
2 هما سهرابی کارشناس مسئول
3 نگار عقیقی عضو کمیته HSR دانشگاه(نماینده معاونت درمان)
4 امیر صادقی عضو کمیته HSR دانشگاه (نماینده معاونت آموزشی)
5 شایسته تقوی سبزه واری عضو کمیته HSR دانشگاه(نماینده معاونت توسعه)
6 فرید عزیزی جلیلیان عضو کمیته HSR دانشگاه
7 محمد کاظم زاده عضو کمیته HSR دانشگاه(نماینده معاونت غذا و دارو)
8 فرهاد فراهانی معاون آموزشی
9 زهرا اسکندری (نماینده معاونت بهداشتی) عضو کمیته HSR دانشگاه(نماینده معاونت بهداشتی)
10 ایرج صدیقی معاون آموزشی و پژوهشی مرکز بعثت
11 اکرم رنجبر(تسویه حساب) سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی
12 ایرج خدادادی کهلان معاون غذا و دارو
13 سیماالسادات لاری معاون دانشجویی و فرهنگی
14 محمدرضا عبادیان معاون درمان
15 جلال الدین امیری معاون بهداشتی
16 سعید بشیریان معاون تحقیقات و فناوری
17 آرزو فرهادی عضو کمیته HSR دانشگاه