تماس با ما

صفحه نخست /تماس با ما
 قابل توجه اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه جهت ورود به سامانه از کد ملی به عنوان نام کاربری و شماره مستخدمی درج شده در حکم کارگزینی به عنوان کلمه عبور استفاد کنید.
در صورت عدم ورود می توانید با تلفن 081-38380749 (خانم فرهادی ) و یا آدرس ایمیلa.farhadi@umsha.ac.ir تماس حاصل نمایید.