دستورالعمل بررسی کارشناسی فراورده های جدید دارویی و بیولوژیک در سازمان غذا و دارو

یکشنبه / 23 خرداد 1400

دستورالعمل بررسی کارشناسی فراورده های جدید دارویی و بیولوژیک در سازمان غذا و دارو اعلام شد.

درج کد طرح (شماره طرح ) در کلیه مقالات مستخرج از پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی

چهارشنبه / 05 خرداد 1400

درج کد طرح (شماره طرح ) در کلیه مقالات مستخرج از پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی در قسمت تشکر و قدردانی یا Acknowledgments , Funding Information الزامی است و در غیر اینصورت امکان تسویه حساب وجود ندارد.

لیست اولویت های تحقیقاتی کشور

سه‌شنبه / 28 اردیبهشت 1400

لیست اولویت های تحقیقاتی کشور مشخص شد.

شیوه نامه ((دوره مشاهده گری )) اعضای هیات علمی وزارت علوم و بهداشت ، تهیه و تدوین شد

پنجشنبه / 02 اردیبهشت 1400

در راستای توسعه همکاری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی شیوه نامه ((دوره مشاهده گری )) اعضای هیات علمی دو وزارت مذکور ، تهیه و تدوین شد

بایگانی خبرها