قابل توجه پژوهشگران محترم

دوشنبه، 27 بهمن 1393
 

به اطلاع مي رساند در قسمت مستندات از آپلود فايل هاي PDF خودداري نموده و فايل هاي خود را به فرمت Word2007 و بودن كامنت به شوراي مورد نظر ارسال نمائيد.به مستنداتي كه در قالب مورد نظر ارسال نشود ،رسيدگي نخواهد شد.

 
 

آموزش الكترونيك سامانه مديريت اطلاعات پژوهشي ژيرو

شنبه، 29 آذر 1393
 

به اطلاع پژوهشگران محترم مي رساند فايل الكترونيكي آموزش سامانه از صفحه نخست سامانه ( قسمت آئين نامه ها )قابل دانلود مي باشد.

    بایگانی خبرها

نشانی: همدان، خ شهید فهمیده، روبروی پارک مردم،
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان

Powered by Jiro

COPYRIGHT © 2015 Medical University of Hamedan. All rights reseved.