متقاضیان دریافت پرو‍ژه کسر خدمت سربازی

چهارشنبه / 20 بهمن 1395

قابل توجه متقاضیان دریافت پروژه کسر خدمت سربازی و تدوین طرح های پژوهشی

TOP 10 PERCENT JOURNALS, SCOPUS

دوشنبه / 27 دی 1395

فهرست مجلات 10 درصد برتر مجلات حوزه پزشکی بر مبنای شاخص SJR

فرم پروپوزال جدید پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی دانشگاه

پنجشنبه / 27 آبان 1395

با توجه به تغییرات صورت گرفته در فرم های پروپوزال ها، لطفا جهت ارائه پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی از فرم های جدید (ویرایش آبان 1395) استفاده نمائید.

راهنمای نگارش گزارش نهایی پایان نامه و طرح های تحقیقاتی

پنجشنبه / 31 تیر 1395

به اطلاع می رساند جهت تنظیم گزارش نهایی طرح ها و پایان نامه های تحقیقاتی از دستورالعمل جدید (مربوط به تیرماه سال 1395) که در قسمت آئین نامه ها نیز فایل آن قرار داده شده است استفاده نمائید.

پژوهشگر گرامی

شنبه / 26 تیر 1395

لطفا شماره طرح/ شماره پایان نامه (Grant Number) خود را برای استفاده در قسمت تشکر و قدردانی مقالات مستخرج از آن نزد خود نگهدارید. ضمنا این شماره اختصاصی در سامانه ژیرو کلیه مشارکت کنندگان طرح یا پایان نامه، در قسمت مستندات مندرج در فایل قرارداد بارگزاری شده است.

قابل توجه پژوهشگران محترم

دوشنبه / 27 بهمن 1393

به اطلاع می رساند در قسمت مستندات از آپلود فایل های PDF خودداری نموده و فایل های خود را به فرمت Word2007 و بدون کامنت به شورای مورد نظر ارسال نمائید.به مستنداتی که در قالب مورد نظر ارسال نشود ،رسیدگی نخواهد شد.

بایگانی خبرها