قابل توجه اعضاي محترم هيئت علمي دانشگاه

یکشنبه، 01 بهمن 1391
 

قابل توجه اعضاي محترم هيئت علمي دانشگاه جهت ورود به سامانه از كد ملي به عنوان نام كاربري و شماره مستخدمي درج شده در حكم كارگزيني به عنوان كلمه عبور استفاد كنيد. در صورت عدم ورود مي توانيد با تلفن 8380572-8380574-8380583 داخلي 306(خانم فرهادي )و يا آدرس ايميل farhadi.arezoo@yahoo.com تماس حاصل نماييد.

    بایگانی خبرها

نشانی: همدان، خ شهید فهمیده، روبروی پارک مردم،
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان

Powered by Jiro

COPYRIGHT © 2014 Medical University of Hamedan. All rights reseved.