قابل توجه پژوهشگران محترم

پنجشنبه، 31 تیر 1395
 

به اطلاع مي رساند جهت تنظيم گزارش نهايي طرح ها و پايان نامه هاي تحقيقاتي از دستورالعمل جديد (مربوط به تيرماه سال 1395) كه در قسمت آئين نامه ها نيز فايل آن قرار داده شده است استفاده نمائيد.

 
 

پژوهشگر گرامي

شنبه، 26 تیر 1395
 

لطفا شماره طرح/ شماره پايان نامه (Grant Number) خود را براي استفاده در قسمت تشكر و قدرداني مقالات مستخرج از آن نزد خود نگهداريد. ضمنا اين شماره اختصاصي در سامانه ژيرو كليه مشاركت كنندگان طرح يا پايان نامه، در قسمت مستندات مندرج در فايل قرارداد بارگزاري شده است.

 
 

ارائه پيش فاكتور

سه‌شنبه، 10 آذر 1394
 

اطلاعيه به اطلاع كليه پژوهشگران محترم مي رساند، چنانچه پروپوزال ارسالي اعم از ( طرح تحقيقاتي هيئت علمي، دانشجويي، پايان نامه، HSR) شامل مواد غير مصرفي مي باشد،ارائه پيش فاكتور الزامي مي باشد. در غير اين صورت، پروپوزال ارسالي مورد بررسي قرار نخواهد گرفت.

 
 

قايل توجه پژوهشگران محترم

چهارشنبه، 01 مهر 1394
 

با توجه به تغييرات صورت گرفته در فرم هاي پروپوزال ها، لطفا جهت ارائه پايان نامه ها و طرح هاي تحقيقاتي از فرم هاي مربوط به سال 94 استفاده نمائيد.

 
 

قابل توجه پژوهشگران محترم

دوشنبه، 27 بهمن 1393
 

به اطلاع مي رساند در قسمت مستندات از آپلود فايل هاي PDF خودداري نموده و فايل هاي خود را به فرمت Word2007 و بودن كامنت به شوراي مورد نظر ارسال نمائيد.به مستنداتي كه در قالب مورد نظر ارسال نشود ،رسيدگي نخواهد شد.

    بایگانی خبرها

نشانی: همدان، خ شهید فهمیده، روبروی پارک مردم،
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان

Powered by Jiro

COPYRIGHT © 2016 Medical University of Hamedan. All rights reseved.