سومین وبینار فناوری های جایگزین حیوانات آزمایشگاهی

پنجشنبه / 01 اردیبهشت 1401

پژوهشگاه رویان و دانشکده علوم پایه و فناوریهای نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی برگزار می نماید

جذب دستیار پژوهش (پزشک/داروساز/دندانپزشک عمومی مشمول طرح نیروی انسانی) و جذب دستیار پژوهش سرباز

سه‌شنبه / 24 اسفند 1400

برنامه جذب دستیار پژوهش (پزشک/داروساز/دندانپزشک عمومی مشمول طرح نیروی انسانی) در مراکز تحقیقاتی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

چهارمین دوره فلوشیپ تحقیقاتی EBM و پیاده سازی شواهد( عملکرد مبتنی بر شواهد) مؤسسه JBI استرالیا

شنبه / 09 بهمن 1400

چهارمین دوره فلوشیپ تحقیقاتی EBM و پیاده سازی شواهد (عملکرد مبتنی بر شواهد) را ویژه کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور و با ارایه مدرک معتبر از موسـسه JBI دانشگاه آدلاید اسـترالیا و قطب علمی JBI در ایران در تاریخ های 24 تا 29 اردیبهشت ماه سال 1401 برگزار می کند.

بایگانی خبرها