بدنه خبر

صفحه نخست /مراقب ایمیل های افراد متخلف ...

مراقب ایمیل های افراد متخلف با عناوین افزایش استناد به مقالات باشید!!!

دوشنبه / 22 مرداد 1397

بر اساس گزارش معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع، برخی از افراد سودجو با ادعای افزایش تعداد استنادات به مقالات پژوهشگران اقدام به ارسال ایمیل های خلاف قوانین اخلاق در پژوهش می نمایند. لذا خواهشمند است مراقب ایمیل های افراد متخلف با عناوین دریافت استناد به مقالات باشید!!! بدهی است این اقدام تخلف پژوهشی محسوب می گردد.
بایگانی خبرها