بدنه خبر

صفحه نخست /فراخوان پژوهشی دانشگاه علوم ...

فراخوان پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

پنجشنبه / 01 شهریور 1397

دانشگاه علوم پزشکی مازندران درنظر دارد تاثیر اجرای برنامه در ابعاد مختلف سلامت را از طریق برگزاری فراخوان پژوهشی در زمینه تحقیقات کاربردی در نظام سلامت مورد ارزیابی قرار دهد. لذا علاقمندان می توانند با مراجعه به این لینک اطلاعات تکمیلی شرکت در فراخوان را دریافت نمایند. 

بایگانی خبرها