بدنه خبر

صفحه نخست /50 اولویت پژوهشی دفتر تحقیقات ...

50 اولویت پژوهشی دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر

پنجشنبه / 01 شهریور 1397

طی نامه آقای حمید صرامی ، مدیرکل محترم دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ، 50 الویت پژوهشی سال 1397 آن ستاد اعلام شد. پژوهشگران محترم می توانند جهت بازدید و اطلاع از اولویت های مذکور اینجا را کلیک نمایند.
بایگانی خبرها