بدنه خبر

صفحه نخست /نشست اعضای شورای پژوهشی با ...

نشست اعضای شورای پژوهشی با حضور قائم مقام معاون تحقیقات و فناوری وزارت متبوع برگزار شد.

چهارشنبه / 07 شهریور 1397

نشست اعضای شورای پژوهشی با حضور قائم مقام معاون تحقیقات و فناوری وزارت متبوع برگزار شد.

نشست مشورتی اعضای محترم شورای پژوهشی، رؤسای پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی در روز سه شنبه مورخ 1397/06/06 رأس ساعت 17 با حضور جناب آقای دکتر آخوندزاده، قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع برگزار شد. در این نشست که با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاون و مدیران حوزه تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار شد، پیشنهادات ارزنده ای توسط آقای دکتر آخوندزاده ارائه گردید.

 اهم پیشنهادات ایشان شامل تأکید بر مشارکت اعضای هیأت علمی بالینی به ویژه استادیاران جوان در پژوهش، توانمندسازی پژوهشگران، انتشار گزارش های علم سنجی در حضور اعضای گروه های آموزشی، استفاده از ظرفیت و به کارگیری دستیاران پژوهشی، بکارگیری پژوهشگران پسادکتری و ترغیب اعضای هیأت علمی گروه های علوم پایه جهت همکاری با گروه های بالینی دانشگاه بود.

همچنین دکتر آخوند زاده به نقاط قوت دانشگاه علوم پزشکی همدان، از جمله ظرفیت آموزشی مناسب، پتانسیل دانشکده دندانپزشکی و وجود مجلات علمی- پژوهشی خوب اشاره فرمودند.

بایگانی خبرها