بدنه خبر

صفحه نخست /فراخوان انتخاب مجریان طرح های ...

فراخوان انتخاب مجریان طرح های پژوهشی دستگاه های اجرایی استان در سال 1397

شنبه / 10 شهریور 1397

فراخوان انتخاب مجریان طرح های پژوهشی دستگاه های اجرایی استان در سال 1397

 

 بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای هیئت علمی می رساند براساس مصوبات کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان در سال 1397 ، کمیته آموزش و پژوهش این کارگروه به منظور پاسخگویی به نیازهای پژوهشی دستگاههای اجرایی در حوزه های مختلف علمی، عناوین اولویت دار طرحهای پژوهشی استان را طی یک فراخوان علمی- پژوهشی اعلام نمود.

 کلیه فایلهای مربوط اعم از عناوین طرح های پژوهشی و فرم پیشنهاد طرح ( پرپوزال) در قالب Word در سامانه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به نشانی اینترنتی www.mpo-hm.ir و در زیرسایت مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه و آینده نگری( منوی پژوهش) قابل دریافت می باشد.

 

مشاهده عناوین فراخوان مجریان جهت انجام طرحهای پژوهشی دستگاه های اجرایی

مشاهده فایل فرم پیشنهاد در قالب word

بایگانی خبرها