بدنه خبر

صفحه نخست /متن مکاتبه وزیر محترم بهداشت ...

متن مکاتبه وزیر محترم بهداشت به معاون اول محترم رئیس جمهور درباره مشکلات اجرای طرح های تحقیقاتی

شنبه / 10 شهریور 1397

وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی حوزه علوم پزشکی عموما زیست محور می باشند و نیاز به مواد مصرفی ، تجهیزات و کیت های آزمایشگاهی دارند و همچنین تغییر نرخ ارز به یکباره قدرت خرید دانشگاهها را به حداقل رسانده است به طوری که بسیاری از مجریان طرح های تحقیقاتی که طرح و پایان نامه آنها تصویب شده از انغقاد قرارداد خودداری می نمایند. همچنین حذف ارز مرجع برای کنگره های تحقیقاتی و دوره های تحقیقاتی و همچنین افزایش قیمت بلیط هواپیما و ... منجر به حذف سفرهای علمی شده است و مجموعا این نگرانی را ایجاد می کند که شتاب علمی ایران به طور محسوس کاهش یابد. لذا جامعه دانشگاهی علوم پزشکی کشور از معاون اول محترم رئیس جمهور تقاضا دارد که سهمیه ارز برای این امور اختصاص یابد.

بایگانی خبرها