بدنه خبر

صفحه نخست /نتایج رتبه بندی دانشکده های ...

نتایج رتبه بندی دانشکده های دندانپزشکی کشور براساس شاخص «H-Index» تا پایان شهریور 1397

یکشنبه / 15 مهر 1397

نتایج رتبه‌بندی دانشکده‌های دندانپزشکی کشور براساس شاخص «H-Index»،  مبتنی بر مقالات اعضای هیات علمی دانشکده مربوطه در بانک اطلاعاتی SCOPUS  توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استخراج و منتشر شد.

در این رتبه بندی دانشکده دندانپزشکی همدان با  تعداد  248 مقالهScopus   و بر اساس شاخص  H-Index در رتبه هشتم در بین دانشکده های دندانپزشکی کشور قرار گرفت.

در این رتبه بندی تعداد مقالات تمامی اعضای هیات علمی دانشکده دندانپزشکی هر دانشگاه به تفکیک دانشگاه استخراج شده و سپس میزان استنادات و شاخص H-Index آن ها درج گردیده است.

لازم به ذکر است  شاخص H-Index   نمادی از کمیت و کیفیت کار پژوهشی هر دانشگاه است. این شاخص،  بهره‌وری و تأثیرگذاری علمی هر پژوهشگر، گروهی از پژوهشگران، مرکز یا یک دانشگاه  را به صورت کمی نمایش می دهد.  محاسبه این شاخص بر پایه توزیع استنادات داده شده به آثار منتشره یک فرد یا گروهی از افراد صورت می‌گیرد. همچنین مبنای تشخیص Affiliation یا دانشکده محل خدمت اعضای هیات علمی دانشگاه، اطلاعات ثبت شده در سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ISID  می باشد. 

 

بایگانی خبرها