بدنه خبر

صفحه نخست /فراخوان ششم طرح های گرنت ...

فراخوان ششم طرح های گرنت پژوهشگران فرهیخته مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD)

سه‌شنبه / 01 آبان 1397

فراخوان ششم طرح های گرنت پژوهشگران فرهیخته مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD)

در راستای فراخوان ششم طرح های گرنت پژوهشگران فرهیخته مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD)،سامانه مدیریت پژوهش موسسهhttp://rms.nimad.ac.ir/ از روز اول لغایت 30 آبان ماه 1397 آماده ثبت طرح های پژوهشگران واجد شرایط ( پژوهشگران دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان های وابسته به وزارت بهداشت در کشور که براساس بانک اطلاعاتی Scopus دارای H-Index برابر با 15 و بالاتر (با حذف خود استنادی) باشند) است.اطلاعات بیشتر در بخش گرنت های تحقیقاتی / گرنت پژوهشگران فرهیخته در وب سایت موسسه به نشانی http://nimad.ac.ir/ قابل دسترس است.

لازم به ذکر است این مهلت تمدید نخواهد شد.

بایگانی خبرها