بدنه خبر

صفحه نخست /دستورالعمل" ملی انتقال ...

دستورالعمل" ملی انتقال فرامرزی نمونه های زیست پزشکی با هدف پژوهشی"

یکشنبه / 13 آبان 1397

دستورالعمل" ملی انتقال فرامرزی نمونه ­های زیست پزشکی با هدف پژوهشی"

دستورالعمل" ملی انتقال فرامرزی نمونه ­های زیست پزشکی با هدف پژوهشی"  به منظور استانداردسازی نحوه­ ارسال نمونه­ های بیولوژیک به خارج از کشور و بالعکس، در تاریخ 1397/7/17 به تایید و تصویب وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی رسید.

از این پس، مفاد این دستورالعمل معیار عمل و صدور مجوز ارسال نمونه ­های زیستی به خارج از کشور خواهد بود و کمیته­ ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی، تنها مرجع رسمی صدور مجوز ارسال نمونه ­های زیستی با هدف همکاری­ های پژوهشی به خارج از کشور می ­باشد که با تائید کارگروه ویژه و صرفا از طربق سامانه ملی اخلاق در پژوهش، نسبت به صدور مجوز اقدام خواهد نمود.

در صورت نیاز فایل دستور العمل را از لینک http://ethics.research.ac.ir/Content.php?id=1035 دریافت نمایید.

 

بایگانی خبرها