بدنه خبر

صفحه نخست /دستورالعمل استفاده از داده ...

دستورالعمل استفاده از داده های برنامه ملی ثبت سرطان

سه‌شنبه / 29 آبان 1397

دستورالعمل استفاده از داده های برنامه ملی ثبت سرطان اعلام شد.

برابر ابلاغ معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت متبوع دستورالعمل دسترسی و استفاده از داده های برنامه ملی ثبت سرطان جهت بهره برداری اعلام می گردد. جهت دریافت فایل دستورالعمل ، لینک زیر را کلیک نمایید:  

http://rsh.bums.ac.ir/dorsapax/FileManager/UserFiles/Sub_12/dastormeli%20saratan35526.pdf

 

بایگانی خبرها