بدنه خبر

صفحه نخست /مستند سازی علمی آثار تحریم ...

مستند سازی علمی آثار تحریم های ظالمانه آمریکا: یک اولویت پژوهشی

شنبه / 06 بهمن 1397

مستند سازی علمی آثار تحریم های ظالمانه آمریکا یک اولویت پژوهشی است

معاونت محترم حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع ضمن اشاره به پیامد های تحریم ظالمانه آمریکا علیه ایران ،  با وجود معاف بودن غذا، دارو و تجهیزات پزشکی از این تحریم ها، اعلام کردند یکی از مهمترین اقدامات به منظور نشان دادن وجهه ظالمانه و نامشروع این تحریم ها در سطح جهانی ، مستند سازی علمی آثار تحریم ها از طریق انتشار مقالات و انجام پژوهش های علمی توسط اعضای هیات علمی ، متخصصین و دانشجویان با استفاده از داده های میدانی خواهد بود و  مستند سازی علمی آثار تحریم های ظالمانه آمریکا به عنوان یکی از اولویت های پژوهشی در دانشگاهها می بایست مدنظر قرار گرفته و نتایج آن ماهانه به معاونت مربوطه گزارش گردد.    

بایگانی خبرها