بدنه خبر

صفحه نخست /فراخوان اولویت های پژوهشی ...

فراخوان اولویت های پژوهشی آموزش و پرورش استان همدان

چهارشنبه / 17 بهمن 1397

فراخوان اولویت های پژوهشی آموزش و پرورش استان همدان
اداره کل آموزش و پرورش استان همدان به منظور پاسخگویی به نیازهای علمی و پژوهشی سطوح مختلف نظام تعلیم و تربیت در ابعاد سیاست گذاری ، برنامه ریزی ، اجرا و نظارت که برآمده از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ، سند برنامه درسی ملی و برنامه های اجرایی سند تحول بنیادین می باشد ، اولویت های پژوهشی خود را اعلام کرده است.
پژوهشگران علاقمند می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به پورتال اداره کل به آدرس http://hamedan.medu.ir/fa/announcement مراجعه فرمایند.
بایگانی خبرها