بدنه خبر

صفحه نخست /اضافه شدن فرم داوری گزارش ...

اضافه شدن فرم داوری گزارش نهایی و قابلیت رد درخواست داوری در سامانه ژیرو

سه‌شنبه / 20 فروردین 1398

در راستای تسهیل فرایند داوری ، فرم داوری گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها ، همانند پروپوزال ها در سامانه ژیرو اضافه شده است. همچنین در صورت عدم تمایل داوران محترم به قبول درخواست های داوری ، امکان ردکردن فرایند داوری در سامانه ژیرو فراهم گردیده است تا کارشناسان محترم بتوانند پروپوزال یا گزارش نهایی را برای داور دیگری بدون اتلاف وقت ارسال نمایند.
بایگانی خبرها