بدنه خبر

صفحه نخست /دستورالعمل اخذ مصوبه کمیته ...

دستورالعمل اخذ مصوبه کمیته اخلاق در پژوهش جهت ارزیابی بالینی وسایل پزشکی

شنبه / 18 خرداد 1398

دستورالعمل اخذ مصوبه اخلاقی جهت ارزیابی بالینی وسایل و تجهیزات پزشکی، با توجه به لزوم رعایت استانداردها و اصول اخلاق در پژوهش در اینگونه مطالعات و ضرورت اخذ مجوزهای لازم  از اداره کل تجهیزات پزشکی وکمیته اخلاق در پژوهش­ و ثبت در سامانه ثبت کارآزمایی ­های بالینی ایران (IRCT)،  در شانزدهمین جلسه­ کمیته ملی اخلاق در پژوهش­ های زیست پزشکی با حضور نمایندگان اداره کل تجهیزات پزشکی  در6 بند و 7 تبصره با کد IR.NREC.016.1398.13، تصویب و  جهت اجرا به کلیه­  دانشگاه ­ها، دانشکده­ ها، پژوهشگاه­ ها، مراکز تحقیقاتی، بیمارستان­ ها و سایر سازمان­ های ذیربط ابلاغ شد.

فایل دستورالعمل از طریق لینکhttp://ethics.research.ac.ir/Content.php?id=1051 قابل دریافت می باشد.

بایگانی خبرها