بدنه خبر

صفحه نخست /اهم ملاحظات مربوط به ...

اهم ملاحظات مربوط به استانداردها و دستورالعمل های مرتبط با اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

شنبه / 16 شهریور 1398

اهم ملاحظات مربوط به استانداردها و دستورالعمل های مرتبط با اخلاق در انتشار آثار پژوهشی اعلام گردید.
 
بایگانی خبرها