بدنه خبر

صفحه نخست /دستورالعمل بررسی پروتکل ...

دستورالعمل بررسی پروتکل مطالعات بالینی طرح های مرتبط با صنعت

جمعه / 01 آذر 1398

دستورالعمل بررسی پروتکل مطالعات بالینی طرح های مرتبط با صنعت به عنوان سند تکمیلی سایر ضوابط و دستورالعمل­های کشوری مصوب برای انجام پژوهش­های علوم پزشکی و به منظور شفاف­سازی و تسهیل فرایند بررسی پروتکل­های کارآزمایی بالینی طرح­های مرتبط با صنعت که در حیطه­ی وظایف سازمان غذا و دارو قرار می­گیرند و منظور از انجام آن­ها ثبت داروهای متقاضی ورود به بازار و یا  تمدید پروانه داروهای موجود در بازار دارویی کشور توسط شرکت­های دارویی می­باشد، تدوین گردیده است.

فایل دستور العمل/_JRS/Files/News/a.pdf

بایگانی خبرها