بدنه خبر

صفحه نخست /عضو هیات علمی دانشکده پرستاری ...

عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه در جمع دانشمندان یک درصد پر استناد برتر دنیا قرارگرفت

شنبه / 09 فروردین 1399

عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی  دانشگاه در جمع دانشمندان یک درصد پر استناد دنیا قرارگرفت

 

براساس آخرین نتایج اعلام شده از سوی پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ISI - ESI) جناب آقای  مرتضی شمسی زاده عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی در جمع دانشمندان یک درصد پراستناد دنیا قرارگرفت.

در پایگاه شاخص‌های اساسی علم که نویسندگان یک درصد برتر دنیا نیز از طریق آن شناسایی و معرفی می‌شوند محققان براساس تعداد استنادهای دریافتی مقالات آنها در رشته‌های ۲۲ گانه علم، مرتب‌سازی می‌شوند و یک درصد آنها تحت عنوان دانشمندان یک درصد برتر انتخاب می‌شوند.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه این افتخار ویژه را به جناب آقای  مرتضی شمسی زاده و جامعه دانشگاهی تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روز افزون برای ایشان می نماید.

بایگانی خبرها