بدنه خبر

صفحه نخست /برگزاری سلسله وبینارهای ...

برگزاری سلسله وبینارهای آموزشی مالکیت فکری و ثبت اختراعات وزارت بهداشت در دانشگاه های علوم پزشکی *** تیرماه ***

یکشنبه / 01 تیر 1399

جهت مشاهده برنامه زمانبندی وبینارها اینجا را کلیک نمائید.

جهت مشاهده دستورالعمل چگونگی شرکت در این وبینارها اینجا را کلیک نمائید.

بایگانی خبرها