بدنه خبر

صفحه نخست /برگزاری سلسله وبینارهای ...

برگزاری سلسله وبینارهای آموزشی مالکیت فکری و ثبت اختراعات وزارت بهداشت در دانشگاه های علوم پزشکی ***مردادماه***

سه‌شنبه / 10 تیر 1399

برگزاری سلسله وبینارهای آموزشی مالکیت فکری و ثبت اختراعات وزارت بهداشت در دانشگاه های علوم پزشکی در مردادماه

 

جهت مشاهده برنامه زمانبندی و دریافت کد ثبت نام وبینارها اینجا را کلیک نمائید.

جهت مشاهده دستورالعمل چگونگی شرکت در این وبینارها اینجا را کلیک نمائید.

بایگانی خبرها