بدنه خبر

صفحه نخست /راهنمای اخلاق در پژوهش بر ...

راهنمای اخلاق در پژوهش بر سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در جمهوری اسلامی ایران

سه‌شنبه / 07 مرداد 1399

به منظور استانداردسازی نحوه استفاده از سلول های بنیادی در امور پژوهشی ((راهنمای اخلاق در پژوهش بر سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در جمهوری اسلامی ایران)) که به توشیح مقام عالی وزارت رسیده است در قالب فایل پی دی اف زیر ابلاغ گردید. 
بایگانی خبرها