بدنه خبر

صفحه نخست /همکاری و حمایت سازمان اورژانس ...

همکاری و حمایت سازمان اورژانس کشور از پژوهش های اورژانس پیش بیمارستانی و تامین منابع مالی لازم

دوشنبه / 20 مرداد 1399

به استحضار می رساند سازمان اورژانس کشور طی نامه شماره 3484/115 مورخ 13/5/99 آمادگی خود را به منظور حمایت و تامین منابع مالی لازم و هماهنگی های مورد نیاز جهت انجام پژوهش های مرتبط با اورژانس پیش بیمارستانی اعلام نموده است. 

بایگانی خبرها