بدنه خبر

صفحه نخست /راهنمای مراقبت و استفاده از ...

راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی در جمهوری اسلامی ایران

شنبه / 25 مرداد 1399

راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی در جمهوری اسلامی ایران

به استحضار می رساند راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی در جمهوری اسلامی ایران به منظور استانداردسازی نحوه کار با حیوانات در امور پژوهشی ابلاغ گردید.

لینک دریافت راهنما: https://ethics.research.ac.ir/docs/ETHICS-Animal-Care-Guidelines.pdf

بایگانی خبرها