بدنه خبر

صفحه نخست /شیوه نامه ((دوره مشاهده گری ...

شیوه نامه ((دوره مشاهده گری )) اعضای هیات علمی وزارت علوم و بهداشت ، تهیه و تدوین شد

پنجشنبه / 02 اردیبهشت 1400

به اطلاع اعضای محترم هیات علمی می رساند در راستای توسعه همکاری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به منظور تسهیل در بهره مندی اعضای هیات علمی دو وزارتخانه از ظرفیت های علمی و تحقیقاتی دانشگاهها و موسسات تابعه دو طرف در جهت توسعه علمی کشور ، شیوه نامه ((دوره مشاهده گری )) اعضای هیات علمی دو وزارت مذکور ، تهیه و تدوین شده و از طریق لینک زیر قابل دریافت می باشد.

بایگانی خبرها