بدنه خبر

صفحه نخست /شیوه نامه حمایتی پایان نامه ...

شیوه نامه حمایتی پایان نامه های محصول محور علوم پزشکی

یکشنبه / 29 خرداد 1401

پیرو شیوه نامه حمایت از پایان نامه های محصول محور وزارت بهداشت، به استحضار میرساند متقاضیان می توانند مدارک ذیل را تکمیل و به معاونت تحقیقات و فناوری واحد مدیریت توسعه فناوری سلامت ارائه نمایند.

۱- درخواست کتبی متقاضی

۲- مستندات مربوط به متقاضیان (مشتریان) خروجی پایان نامه

۳- خروجی پایان نامه (محصول/ ثبت اختراع/ ثبت ژن/ خدمت و ...... )

۴- تکمیل فرم "پروفایل فناورانه استاد راهنما

 

بایگانی خبرها