بدنه خبر

صفحه نخست /قابل توجه اعضای محترم هیئت ...

قابل توجه اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه

یکشنبه / 01 بهمن 1391

قابل توجه اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه
 
 
جهت ورود به سامانه از کد ملی به عنوان نام کاربری و شماره مستخدمی درج شده در حکم کارگزینی به عنوان کلمه عبور استفاد کنید.
 
 
 
در صورت عدم ورود می توانید تلفن
383880572-38380574-38380583  داخلی 306خانم فرهادی )و یا آدرس ایمیل farhadi.arezoo@yahoo.com تماس حاصل نمائید.
بایگانی خبرها