بدنه خبر

صفحه نخست /تهیه Fulltext مقالات

تهیه Fulltext مقالات

چهارشنبه / 22 آذر 1391

تهیه Fulltext مقالات 

کاربر محترم در صورت عدم دسترسی به به مقالاتی که در پایگاههای اطلاعاتی دانشگاه علوم پزشکی همدان در www.pmdr.hbi.ir ( که لیست آن در زیر آمده است ) موجود نبود می توانید از طریق کتابخانه مرکزی این دانشگاه ( خانم مددیان ) مقاله را بصورت Fulltext سفارش دهید. تلفن مستقیم 8380293 و یا تلفن دانشگاه 8380160  و 8380572 و 8380574  داخلی 283 تماس حاصل فرمایید.

Ebsco

Ovid

Wiley

Science Direct

Scopus

ISI

MD Consult

Springer ( Image , Protocol , Journal ) m

Cochran Library

Clinical Library

 


بایگانی خبرها