بدنه خبر

صفحه نخست /کارگاه دو روزه روش های جستجو ...

کارگاه دو روزه روش های جستجو در بانک های اطلاعاتی و اندنوت

شنبه / 30 دی 1391

کارگاه دو روزه روش های جستجو در بانک های اطلاعاتی و اندنوت
مدرس: دکتر پورالعجل
 
زمان: چهارشنبه و پنج شنبه 5و 4 بهمن ماه 91
 
از ثبت نام کنندگان دعوت می شود در روزهای مذکور ساعت 8-12 در سایت شماره 1 دانشگاه حضور بهم رسانند. جهت هماهنگی با سرکار خانم فضلی، مسئول واحدآموزش معاونت تحقیقات تماس حاصل نمائید.
تلفن هماهنگی و ثبت نام:8380023
بایگانی خبرها