بدنه خبر

صفحه نخست /آئین نامه نحوه انتخاب پژوهشگر ...

آئین نامه نحوه انتخاب پژوهشگر برتردانشگاه علوم پزشکی همدان

سه‌شنبه / 21 آبان 1392

بسمه تعالی


آئین نامه نحوه انتخاب پژوهشگر برتردانشگاه علوم پزشکی همدان

 

محققان محترم دانشگاه ( اعم از اعضاء‌ هیات علمی، اعضاء غیر هیات علمی، کارمندان و دانشجویان ) می بایست با مطالعه دقیق آئین نامه، فرم انتخاب پژوهشگر برتر را با توجه به فعالیت‏های پژوهشی خود در فاصله زمانی اول فروردین ماه سال قبل از سال ارزشیابی تا پایان  اسفند همان سال  شمسی و اول ژانویه سال قبل از سال ارزشیابی تا آخر دسامبر همان سال ( بعنوان مثال جهت ارزشیابی سال 92 ، کلیه مستندات سال 1391 شمسی و 2012 میلادی بررسی میشود)، تکمیل کرده و به دبیر خانه برگزاری هفته پژوهش در معاونت تحقیقات و فن‏آوری دانشگاه تحویل دهند (حداکثر تا سوم آذرماه). معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه نیز نتایج را بررسی کرده ودر مجموع  31 پژوهشگر شامل 10پژوهشگر برتر دانشگاه ( از بین کلیه متقاضیان اعم از هیات علمی، متخصصین غیر هیات علمی، کارمند و دانشجو ) ، 7 پژوهشگر برتر دانشکده پزشکی (شامل 3 نفر از علوم پایه ، 4 نفر بالینی) 3 نفر پژوهشگر برتر دانشکده دندانپزشکی 2نفر پژوهشگر برتر دانشکده بهداشت 2 نفر پژوهشگر برتر دانشکده پرستاری و مامایی 1 نفر پژوهشگر برتر دانشکده توانبخشی 1 نفر پژوهشگر برتر دانشکده پیراپزشکی 1 نفر پژوهشگر برتر دانشکده داروسازی 2 نفر پژوهشگر برتر کمیته تحقیقات دانشجویی  -1 نفر پژوهشگر برتر کارمند از کلیه واحدهای تابعه دانشگاه و 1 نفر پژوهشگر برتر هیات علمی جوان با سن زیر 35 سال که در دو سال اخیر جذب شده باشند  را معرفی مینماید.

تبصره 1: شرط شرکت در فرآیند انتخاب پژوهشگر برتر ، داشتن حداقل یک مقاله علمی پژوهشی به زبان انگلیسی در مجلات نمایه شده سطح 1 و یا 2  به عنوان نفر اول یا نویسنده مسئول مقاله خواهد بود.

 

تذکر 1- ورود اطلاعات در بانک اطلاعاتی اعضا هیئت علمی تحت عنوان فرایند (‍ژیرو)  توسط محقق، شرط لازم برای محاسبه امتیازات می باشد.

تذکر 2-  مسئولیت عدم ارسال به موقع و ناقص بودن مدارک به عهده پژوهشگر می‏باشد.

 

ماده 1- نحوه محاسبه امتیازات

در کلیه موارد پژوهشی اعم از مقالات ، شرکت در کنگره ها ، داوری کتاب و مقاله ، تالیف و ترجمه کتاب ، کسب رتبه های برتر در جشنوارهای رازی و خوارزمی در سال ارزیابی ، اختراع و اکتشاف و  ثبت ژن در   Ref Seq، طرحهای تحقیقاتی خاتمه یافته در سال ارزشیابی که از طریق دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه طبق آیین نامه ارتقاء عمل خواهد شد.

ماده 2: افرادی که دارای تخلف پژوهشی بر اساس نظر کمیته تخلفات پژوهشی دانشگاه میباشند تا دو سال از تاریخ تائید تخلف، حق شرکت در رقابت انتخاب پژوهشگر برتر را ندارند.

آین آئین نامه در شورای پژوهشی دانشگاه مورخه 21/8/1392  به تصویب رسید. 


بایگانی خبرها