بدنه خبر

صفحه نخست /راهنمای نگارش گزارش نهایی ...

راهنمای نگارش گزارش نهایی پایان نامه و طرح های تحقیقاتی

پنجشنبه / 31 تیر 1395

به اطلاع می‌رساند جهت تنظیم گزارش نهایی طرح ها و پایان نامه های تحقیقاتی از دستورالعمل جدید (مربوط به تیر ماه سال 1395) که در قسمت آئین نامه ها نیز فایل آن قرار داده شده است استفاده نمائید.
بایگانی خبرها