بدنه خبر

صفحه نخست /TOP 10 PERCENT JOURNALS, ...

TOP 10 PERCENT JOURNALS, SCOPUS

دوشنبه / 27 دی 1395

برای دریافت فهرست مجلات 10 درصد برتر حوزه پزشکی در تمامی رشته ها براساس شاخص SJR پایگاه اسکوپوس  می توانید به  لینک 10% برتر مجلات نمایه اسکوپوس  
و یا سایت معاونت تحقیقات و فناوری( قسمت دسترسی سریع) و همچنین  سایت اداره علم سنجی
مراجعه فرمایید.
بایگانی خبرها