بدنه خبر

صفحه نخست /گرامیداشت هفته پژوهش

گرامیداشت هفته پژوهش

پنجشنبه / 01 دی 1390

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 33 پژوهشگر کارمند، هیئت علمی و دانشجوی دانشگاه طی مراسمی در روز یکشنبه 11 دی‌ماه تجلیل می‌شوند.
دکتر زاهد محمدی دانشیار گروه  اندو‌دانتیکس، دکتر غلامعباس چهاردولی استادیار شیمی آلی دانشکده داروسازی، دکتر سیامک شهیدی دانشیار فیزیولوژی دانشکده پزشکی، دکتر مجید معتمدزاده دانشیار ارگونومی دانشکده بهداشت، دکتر محمد‌تقی گودرزی استاد بیوشیمی دانشکده پزشکی، دکتر محمد یوسف علیخانی دانشیار میکروبیولوژی دانشکده پزشکی، دکتر سید امیر غیاثیان دانشیار رشته قارچ‌شناسی  دانشکده پزشکی، دکتر عباس مقیم‌بیگی استادیار آمار زیستی دانشکده بهداشت، دکتر مسعود سعیدی‌جم دانشیار بیوتکنولوژی دانشکده پزشکی، دکتر علیرضا رحمانی دانشیار مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت از ‌جمله 33 پژوهشگر برتر دانشگاه هستند.


سه گروه آموزشی برتر نیز شامل گروه میکروبیولوژی، گروه مهندسی بهداشت محیط و گروه روانپزشکی بوده و همچنین مرکز تحقیقات علوم رفتاری و سوء مصرف مواد و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی نیز به عنوان مراکز تحقیقات برتر انتخاب شدند.


بر اساس این گزارش، مبنای انتخاب نامبردگان چاپ و انتشار آثار و مقاله‌های متعدد، اجرای طرح‌های پژوهشی و تلاش در عرصه پژوهش بوده است

بایگانی خبرها