بدنه خبر

صفحه نخست /جشنواره ملی و کنگره بین ...

جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

سه‌شنبه / 17 اسفند 1395

دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی از تاریخ 22 الی 24 تیرماه سال 1396 در سالن اجلاس سران برگزار می گردد.
بایگانی خبرها