بدنه خبر

صفحه نخست /امکان ارسال الکترونیک درخواست ...

امکان ارسال الکترونیک درخواست ها در ژیرو

یکشنبه / 24 اردیبهشت 1396

به منظور تسهیل فرآیند های مرتبط با حوزه این معاونت شامل: صدور معرفی نامه، صدور گواهی، شرکت در همایش، تمدید طرح و سایر فرآیندهای مربوط در سامانه ژیرو، لینک "درخواست های من" راه اندازی شده است. پژوهشگران گرامی می توانند به صورت غیر حضوری و با استفاده از سامانه ژیرو، درخواست های خود را جهت بررسی به شورای مربوطه ارسال نمایند.
بایگانی خبرها