بدنه خبر

صفحه نخست /قالب خام پروپوزال طرح های ...

قالب خام پروپوزال طرح های تحقیقاتی کارمندی و HSR

چهارشنبه / 28 تیر 1396

به استحضار می رساند با هدف تسهیل در فرآیند پروپوزال نویسی و مراحل بررسی پروپوزال طرح های تحقیقاتی HSR و کارمندی، نسخه جدید و تفکیک شده پروپوزال های یادشده در سامانه ژیرو در قسمت "فرم ها و آیین نامه ها " جهت بهره برداری اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و کارکنان دانشگاه بارگذاری شده است.
بایگانی خبرها