بدنه خبر

صفحه نخست /کسب رتبه سوم دانشکده پرستاری ...

کسب رتبه سوم دانشکده پرستاری ومامایی - رتبه هفتم دانشکده بهداشت -رتبه هشتم دانشکده دندانپزشکی و رتبه یازدهم دانشکده داروسازی

دوشنبه / 30 بهمن 1396

با توجه به نتایج رتبه بندی دانشکده ها که براساس شاخص H-index مبتنی بر مقالات اعضای هیات علمی در بانک اطلاعاتی Scopus در پایان سال 2017 میلادی صورت پذیرفته است،دانشکده پرستاری و مامایی رتبه سوم، دانشکده بهداشت رتبه هفتم،‌ دانشکده دندانپزشکی رتبه هشتم و دانشکده داروسازی  رتبه یازدهم را کسب نموده است.
بایگانی خبرها