بدنه خبر

صفحه نخست /راهنمای کشوری اخلاق در انتشار ...

راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

یکشنبه / 02 اردیبهشت 1397

به اطلاع کلیه پژوهشگران محترم می رساند جهت دریافت فایل مربوط به "راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی" به آدرس /_Pages/Regulations/Default.aspx مراجعه و فایل مربوطه را دانلود نمایید.
بایگانی خبرها