بدنه خبر

صفحه نخست /جلسه بررسی خصوصیات نرم افزار ...

جلسه بررسی خصوصیات نرم افزار پ‍وهشی ‍ژیرو برگزار خواهد شد

دوشنبه / 17 بهمن 1390

جلسه بررسی نرم افزار آموزشی ژیرو امروز در دفتر معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار خواهد شد. افرادی که مایل به عضویت هستند باید ضمن داشتن معرفی از معاونت آموزشی دانشگاه، در بانک اطلاعات این نرم افزار ثبت نام کنند.
بایگانی خبرها