بدنه خبر

صفحه نخست /کسب رتبه نهم دانشکده توانبخشی

کسب رتبه نهم دانشکده توانبخشی

یکشنبه / 16 اردیبهشت 1397

با توجه به نتایج رتبه بندی دانشکده‌ها که براساس شاخص H-index مبتنی بر مقالات اعضای هیات علمی در بانک اطلاعاتی Scopus در پایان سال 2017 میلادی صورت پذیرفته است، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی همدان از بین کلیه دانشکده‌های توانبخشی کشور، رتبه نهم را کسب نموده است. در این رتبه بندی تعداد مقالات تمامی اعضای هیات علمی دانشکده توانبخشی به تفکیک استخراج شده و سپس استنادات و شاخص H-index آن درج گردیده است.

مبنای تشخیص دانشکده، وابستگی سازمانی اعضای هیات علمی ثبت شده در سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است.
بایگانی خبرها