بدنه خبر

صفحه نخست /کسب رتبه پنجم دانشگاه علوم ...

کسب رتبه پنجم دانشگاه علوم پزشکی همدان

دوشنبه / 17 اردیبهشت 1397

با توجه به نتایج رتبه بندی سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه (مداد)، دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1396 از نظر تعداد عنوان کتاب منتشر شده دربین 46 دانشگاه های علوم پزشکی کشور، رتبه پنجم را کسب نموده است.

این سامانه در حال حاضر نزدیک به 5000 عنوان کتاب منتشر شده توسط دانشگاه های علوم پزشکی را در بر می گیرد که سهم دانشگاه علوم پزشکی همدان از این تعداد 238 عنوان کتاب ثبت شده و 6 عنوان کتاب استعلام شده برای تالیف و ترجمه است.

بایگانی خبرها