بدنه خبر

صفحه نخست /جایزه 5 میلیون یورویی برای ...

جایزه 5 میلیون یورویی برای یافتن بهترین راه حل

سه‌شنبه / 18 اردیبهشت 1397

بدین‌وسیله به اطلاع کلیه اعضای محترم هیأت علمی، پژوهشگران و دانشجویان گرامی می‌رساند کمیسیون اروپا یک جایزه 5 میلیون یورویی را برای یافتن بهترین راه حل برای راه‌اندازی یک سیستم هشدار دهنده زودهنگام بیماری‌های همه‌گیر در نظر گرفته است.

این جایزه یکی از شش جایزه شورای نوآوری اروپا (EIC) است که تحت برنامه چشم‌انداز 2020، بزرگترین برنامه تحقیقات و نوآوری اتحادیه اروپا، اجرا می‌شود. این جایزه برای توسعه یک سیستم نمونه اولیه هشداردهنده مقیاس‌پذیر، قابل اعتماد و مقرون به صرفه با استفاده از داده‌های مشاهدات زمین و سایر انواع داده‌های جغرافیایی برای پیش‌بینی و نظارت بر شیوع بیماری‌های منتقل شونده از طریق حامل (vector-borne diseases) مانند مالاریا، تب زیکا، تب دانگ یا تب زرد می‌باشد.

اطلاعات بیشتر، شرایط و نحوه اقدام برای این جایزه پژوهشی در وبگاه مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD) به نشانیhttp://nimad.ac.ir/page/46/Early-Warning-for-Epidemics آمده است.

همچنین تأکید می‌گردد، هرگونه کسب اطلاع بیشتر و پیگیری این برنامه فقط از طریق وبگاه اصلی برنامه به نشانی http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_epidemics و ارسال نامه الکترونیک به نشانی EC-EPIDEMICS-EIC-PRIZE@EC.EUROPA.EUامکان‌پذیر است.

بایگانی خبرها