بدنه خبر

صفحه نخست /نشست مشورتی اعضای شورای ...

نشست مشورتی اعضای شورای پژوهشی دانشگاه با حضور ریاست محترم دانشگاه

چهارشنبه / 19 اردیبهشت 1397

اولین نشست مشورتی اعضای محترم شورای پژوهشی دانشگاه با حضور ریاست محترم دانشگاه در روز چهارشنبه مورخ 1397/02/19 راس ساعت 10/30 در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری برگزار گردید. در این جلسه ریاست محترم دانشگاه بر اجرای طرح های تحقیقاتی دارای مزیت رقابتی مبتنی بر مشکلات سلامت و در راستای ترفیع نیازی جامعه تاکید فرمودند. همچنین ایشان به موضوع تولید ثروت از علم و فروش علم اشاره فرمودند.

در ادامه دو دستور کار~ تدوین راهکارهای بسترسازی اجرای طرح های تحقیقاتی دارای لاین پژوهشی توسط اعضای هیات علمی} و~ امکان سنجی و ارایه پیشنهادات برای اختصاص منابع مالی حوزه تحقیقات و فناوری مبتنی بر پازل تحقیقاتی (Research Map) پژوهشگران} در نشست مطرح و اعضای محترم شورا به بحث و تبادل نظر پرداختند.

معاونت محترم تحقیقات و فناوری ، جناب آقای دکتر بشیریان ضمن ارائه گزارشی از حوزه تحقیقات و فناوری دانشگاه به اهم اقدامات انجام شده در راستای تحقق رسالت این معاونت اشاره فرمودند. 

بایگانی خبرها