بدنه خبر

صفحه نخست /موفقیت پژوهشگران دانشگاه در ...

موفقیت پژوهشگران دانشگاه در انتشار کتاب (Book Chapter) و نمایه سازی در پایگاه اسکوپوس

چهارشنبه / 26 اردیبهشت 1397


موفقیت پژوهشگران دانشگاه در انتشار کتاب (Book Chapter) و  نمایه سازی در پایگاه اسکوپوس 

 
مدیر امور تحقیقات دانشگاه ضمن اعلام این خبر بر نقش و اهمیت مشارکت پژهشگران در چاپ کتاب یا فصولی از آنها به زبان انگلیسی اظهار داشت: این دسته از بروندادهای پژوهشی همانند مقالات در ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه دارای امتیاز خواهند بود و از نظر استناد به مقالات پژوهشگران دانشگاه جایگاه مهمی دارند.

وی همچنین اعلام کرد:  پژوهشگران دانشگاه در سال 2017 موفق به مشارکت، چاپ و نمایه سازی سه فصل از کتب ارزشمند شده اند.

دکتر کرمی اظهار امیدواری کرد همانند رشد کیفی و قابل توجه کمی مقالات دانشگاه در سال های اخیر، بتوانیم شاهد افزایش تعداد فصول کتابهای لاتین نمایه شده در اسکوپوس باشیم.

بایگانی خبرها