بدنه خبر

صفحه نخست /فراخوان ششم طرح های تحقیقاتی ...

فراخوان ششم طرح های تحقیقاتی (NIMAD)

سه‌شنبه / 08 خرداد 1397


 موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD) از اول خرداد لغایت ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ آماده ثبت طرح های تحقیقاتی اولیه (pre-proposals)پژوهشگران در چهار گرنت مختلف (الف-گرنت اصلی، ب- گرنت محقق جوان، ج- گرنت با اعتبار محدود و د- گرنت مقاله برتر) می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اولویت های کمیته های علمی- تخصصی، راهنمای متقاضیان، فرآیند ثبت و ارزیابی طرح های تحقیقاتی موسسه به نشانیhttp://nimad.ac.ir مراجعه نمایید.

بایگانی خبرها