بدنه خبر

صفحه نخست /اعلام رتبه بندی مجلات نمایه ...

اعلام رتبه بندی مجلات نمایه شده کشور در بانک اطلاعاتی Scopus

یکشنبه / 27 خرداد 1397

اعلام رتبه‌بندی مجلات نمایه شده کشور در بانک اطلاعاتی Scopus

 رتبه‌بندی مجلات نمایه شده کشور در بانک اطلاعاتی Scopus براساس جدیدترین مقادیر شاخص CiteScore منتشرشده سال 2017 اعلام گردید. شاخصCiteScore مربوط به مجلات نمایه شده در بانک اطلاعاتی Scopus است که از نظر محاسباتی مشابه Impact Factor بوده ولی بازه زمانی مربوط به محاسبه تعداد مقالات در آن 3 ساله است. بدین مفهوم که برای محاسبه شاخص CiteScore سال 2017، تعداد استنادات دریافتی مجله در سال 2017 بر تعداد مقالات منتشرشده آن مجله در 3 سال قبل تقسیم می‌شود. جدول پیوست حاوی مقادیر CiteScore جدید مجلات نمایه شده کشور در بانک اطلاعاتیScopus، چارک موضوعی مجله در بهترین گروه، براساس مقدار CiteScore و نیز درصد مقالات مورد استناد قرار گرفته مجله در سه سال گذشته است.

 

ضمنا فهرست مجلات علمی پژوهشی نمایه شده وزارت بهداشت در بانک اطلاعاتی Scopus، در هر لحظه از طریق آدرسhttp://journals.research.ac.ir/scopus قابل دسترس است.

بایگانی خبرها