بدنه خبر

صفحه نخست /برگزاری کارگاه آموزشی سامانه ...

برگزاری کارگاه آموزشی سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو

یکشنبه / 17 اردیبهشت 1391

مورخ 18/02/91 کارگاه یک روزه جهت آموزش کاربری سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو در EDC برگزار می گردد، جهت اطلاعات تکمیلی به واحد مدیریت کارگاه ها، سرکار خانم فصیحی مراجعه نمایید.
بایگانی خبرها