مشخصات پژوهش

صفحه نخست /آسیب اکسیداتیو/اختلال عملکرد ...
عنوان آسیب اکسیداتیو/اختلال عملکرد میتوکندری مکانیسمی جدید در مار گزیدگی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده (پوستر یا سخنرانی)
کلیدواژه‌ها آسیب اکسیداتیو،اختلال عملکرد میتوکندری ،مار گزیدگی
چکیده آسیب اکسیداتیو/اختلال عملکرد میتوکندری مکانیسمی جدید در مار گزیدگی
پژوهشگران اکرم رنجبر (نفر اول)